Välkommen att utforska Storskäret

Notera att Storskär är ett naturskyddsområde som förvaltas av Forststyrelsen och Ytter- och Övermalax gemensamma samfälligheter. På Storskär gäller allemansrätten.

Vänligen ta i beaktande följande då du rör dig på Storskär:

N

För att bevara naturen, håll dig så långt som möjligt till angivna stigar och leder.

N

Allt skräp som du hittar får du även plocka med dig, även om det inte är ditt - naturen och Storskärs Intresseförening r.f. tackar för din hänsyn.

N

Eld får endast uppgöras vid grillplatsen vid vindskyddet på Norrkumlet och även på gästbryggans ö.

N

Hundar skall hållas kopplade under tiden 1.3-19.8 enligt jaktlagens 51 paragraf.

N

Naturligtvis får inte växter och djur föras bort från ön. Eller främmande växter eller djur ej heller tillföras ön. Notera att det finns ormar på skäret.

N

Var aktsam vid fornminnena som inte bör röras eller förstöras på något sätt och om du av misstag rubbar en sten, sätt vänligen tillbaka stenen med mossan uppåt på rätt plats.

N

Ta i beaktande att du möjligen rör dig över folks gårdsplaner då du bege dig ut på alla öns vandringsleder. Hälsa gärna.