Storskärets historia

 

Storskäret, tidigare kallat Kirkegårdsskäret, med kringliggande holmar och klippor är beläget ca 44km från Åminne by i Malax kommun. Storskäret, som är den största av holmarna inom området, är ca 2,5km lång och ca 1.5 km bred, därför talar man ibland om Storskärsarkipelagen. Området är dock en del av den helhet som heter Rönnskärsarkipelagen. Rönnskär är sedan gammalt en lotsplats. Farleden i till Vasa stad gick igenom området ännu så sent som på mitten av 1970-talet.

Terrängen inom hela området är stenig och karg men här finns ändå ett flertal orkideér representerade och övriga sällsynta växter. Idag är det förbjudet att ta upp växter med rötter inom området. Växtligheten består dock till största delen av enrisbuskar. Djurlivet består till största delen av sjöfågel. På Storskär finns rester av gamla betesområden, där de medförda kreaturen fick beta. Man bärgade också delvis vinterfoder åt kreaturen här ute, rester av nerfallna lador kan ses ännu idag.

På Storskär finns en kyrkogård belägen som enligt sägnen skulle ha anlagts av biskop Arvid Kurck år 1522 när han tillsammans med flera högättade familjer flydde till Sverige undan Kristian Tyranns hantlangare.

Begravningsplatsen skövlades 1884 i samband med resandet av ett sjömärke. Sommaren 1888 restaurerades platsen och 1904 röslades området av A. Lönnbohm och fick då minnesmärkesstatus. Invid begravningsplatsen finns jungfrudanser av okänd ursprung och ålder endel av jungfrudanserna är skadade eller övervuxna.

På själva Storskär finns det lämningar av de stenkojor, som man bodde i under sina fiskefärder hitut i äldre tider. Dessa lämningar består av “stenväggar”, idag ser de mest ut som stenhopar. Troligen använde man båtarnas segel som tillfälligt skydd medan man bodde i kojorna. Hur gamla dessa stenkojor är vet man ännu inte, för inga utgrävningar eller åldersbestämmningar har gjorts. Men de trähus som finns kvar idag härstammar från 1800-talet.

Storskär med kringliggande holmar och klippor har sedan gammalt varit ett
viktigt fiskeläger när det gäller strömmingsfiske och den ännu viktigare
sälfångst. Då Korsholm kungsladugård inrättades år 1556 av Gustav Vasa, kom troligen Storskärsområdet att införlivas med kungsladugården, som ett av kungsladugårdens fiskeläger. 1560 när Hans Ingesson besökte skäret fann han 50 bönder med 25 båtar, alltså 2 man per båt. Man fiskade då strömming med 100 skötar. Fyra år senare fanns på Storskär 75 bönder med 37 båtar och 120 skotnät.

Storskärets historia

Karta över Storskär från 1864, orginalet finns på Riksarkivet.

© Storskär, 1929, två bilderna ovan av Ulla Eharni (f. Ahlskog), inskickad av Anneli Eharni (dotter), 2017. Bilden torde föreställa Malmbergare