Litteraturlänkar

 

Kring ön Storskär har olika texter publicerats under århundradenas lopp som tar upp Storskär i olika omfattning. Nedan ses en sammanställning av sådana:

 

Sandgren, Anna. (2016). “Stenarnas och stillhetens rike”. Båtnytt.

Jaakkola, Riitta. (2015). Jungfrudanser och snickarglädje. Malax kulturmiljöprogram.

Kellari, Sofia. (2012). Stenig karg och okonstlad – Kivinen, karu ja koruton – Fiskelägen i kvarkens skärgård – Byggnadsarv och byggnadsvård. Merenkurkun kalastuspaikat – Rakennusperinnön hoito. Forststyrelsen. Tillgänglig här.
Sofia Kellaris diplomarbete som passar perfekt för dig som har en gammal fiskebastu och handlar om hur du tar hand om den.

Talvitie, Lena. (2008). Storskär – en jungfru i havet.
Boken kan köpas vid besök på Storskär eller beställas för 35€ via 0400 167108 eller lena.talvitie[at]pp.malax.fi

Holmblad, Peter. (2005). Fornminnen i Österbotten – från neandertalare till sockenbor.

Bonns, Bertel. (2001). Kvarkens historia.

Söderholm, Viking. (2001). I storm och stiltje. Rönnskärs lotsstation, 1752-1988.

Bonns, Bertel. (inget år). Kring Kvarken.​

Aktiv Närkultur. (1987). Fäbodliv i Malax.

Sjöberg, Hugo. (1984, nytryck). “Livet bland Kvarkens söner och döttrar” av Hugo Sjöberg

Meddelanden från Folkkulturarkivet 2. Fiskare och fiskarmiljöer. (1974).

Westman, Tor-Leif. (1957). Österbottens Årsbok.

Smeds, Helmer. (1933). Malaxbygden.

Ström, Halvdan. (inget år). Korsholms kungsladugård.